Sara Van de Steen :Afgestudeerd als ‘master in de architectuur’ : Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint Lucas, Gent, België.


Ingeschreven in het Nederlands architectenregister.


Zelfstandig

ondernemer.


In samenwerking met architectenbureau aA

atelier Architecten te Gouda, sinds 1998

Werkwijze en voorwaarden

Architect , werkwijze & voorwaarden

Architect

OPMERKINGEN : 


• er dient steeds een opmeting gemaakt te worden, voor een correcte tekening.

• voor enkele berekeningen zoals o.a. de constructie en energieprestatie (E.P.N) wordt een constructeur en externe adviseur ingeschakeld. Dit wordt u uiteraard van tevoren gemeld.

• het auteursrecht is voorbehouden en er wordt steeds gewerkt volgens hierboven genoemde voorwaarden.HET BUREAU aAmobiel: 06 50 277 933

sara@atelierarchitecten.nl


bezoekadres:

aA atelier Architecten

westhaven 65

2801 PN Gouda


t: +31 (0)182 524376

f: +31 (0)182 585162

www.atelierarchitecten.nl


KAARTJE

Het eerste contact, het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Bel gerust voor een afspraak en kom langs op het bureau.


De opvolgende werkzaamheden worden vergoed volgens een scherp uurtarief bij verbouwingen en interieurs. Dit tarief kan laag worden gehouden, door de ‘eigen vaste kosten’ zo minimaal mogelijk te houden.


Bij nieuwbouwprojecten kan er ook volgens een percentage van de bouwkosten gewerkt worden, dit is marktconform.

Aan de hand van een aantal criteria (aard, omvang, complexiteit en bewerkelijkheid) wordt met een standaard formule het percentage uitgerekend.


Naast het vastgestelde uurtarief of honorarium, wordt een vaste vergoeding voor onkosten als afdruk-, kopieer-, reiskosten gerekend.

DE VOORWAARDEN : 


Op de uitgevoerde werken voor particuliere opdrachtgevers is de CR2006 (Consumentenregeling 2006) van toepassing, zoals opgesteld door de BNA (Bond van Nederlandse Architecten), waarvan u een exemplaar bij uw contract zult ontvangen en deze ondertekend terug dient te sturen : CR2006.pdf.


Voor professionele opdrachtgevers is de DNR (De Nieuwe Regeling) van toepassing, zoals opgesteld door de BNA :

dnr2005.pdf.

DE WERKWIJZE :


  1. 1.Bespreking van de wensen.

  2. 2.Na het verzamelen van de gegevens aan de hand foto’s, bestaande tekeningen, kadastrale gegevens enz., wordt eerst getoetst wat de mogelijkheden zijn binnen het bestemmingsplan.

  3. 3.Vervolgens worden u enkele nieuwe ideeën en plattegronden voorgesteld.

  4. 4.Eén van deze voorstellen wordt door u gekozen om uit te werken, eventueel tot bouwaanvraag.

  5. 5.Raming van de bouwkosten.

  6. 6.Overleg met de nodige gemeentelijke instanties, rijksdienst, brandweer en/of welstandscommissie.

  7. 7.Aanvragen offerte bij één of meerdere aannemers met als basis een bestek (technische omschrijving met algemene voorwaarden en tekeningen).

  8. 8.Beoordeling en vergelijken van offertes.

  9. 9.De bouwbegeleiding of directievoering ; toezicht op het werk houden, bouwverslagen bijhouden en het werk opleveren.