sara-van-de-steen-architect-architectuur-logo.png

werkwijze

algemene werkwijze

Een eerste gesprek is een goede manier om nader kennis te maken, ideeën uit te wisselen en te kijken of het tussen beide partijen klikt. 

De opvolgende werkzaamheden worden vergoed volgens een scherp uurtarief bij verbouwingen en interieurs. Dit tarief kan laag worden gehouden, door de ‘eigen vaste kosten’ zo minimaal mogelijk te houden.

Bij nieuwbouwprojecten kan er ook volgens een percentage van de bouwkosten gewerkt worden, dit is marktconform. Aan de hand van een aantal criteria (aard, omvang, complexiteit en bewerkelijkheid) wordt met een standaard formule het percentage uitgerekend. 

Naast het vastgestelde uurtarief of honorarium, wordt een vaste vergoeding voor onkosten als afdruk-, kopieer-, reiskosten gerekend.

opsomming

 1. Bespreking van de wensen.
 2. Na het verzamelen van de gegevens aan de hand foto’s, bestaande tekeningen, kadastrale gegevens enz., wordt eerst getoetst wat de mogelijkheden zijn binnen het bestemmingsplan.
 3. Vervolgens worden u enkele nieuwe ideeën en plattegronden voorgesteld.
 4. Eén van deze voorstellen wordt door u gekozen om uit te werken, eventueel tot bouwaanvraag.
 5. De raming van de bouwkosten wordt verlegd naar de aannemer.
 6. Het definitieve ontwerp indienen bij de gemeente als omgevingsaanvraag.

informatiemodule -oriëntatie gesprek

Tijdens het eerste gesprek wordt nader kennis gemaakt en worden uw wensen en ideeën in kaart gebracht om een goede basis te leggen voor een verdere samenwerking. De investering voor een informatiemodule/oriëntatiegesprek bedraagt €150, incl. btw. Dit omvat de voorbereiding en een gesprek op lokatie.

Indien u met beslist om een samenwerking aan te gaan, wordt dit bedrag in mindering gebracht.

fase 1 - haalbaarheidsonderzoek

Investering: vanaf €450, incl. btw

Onderzoek voorschriften overige overheidsinstanties

Uitwerken stedenbouwkundige inpassing woningen in omgeving : bestemmingsplan check, noodzaak omgevingsvergunning of vergunningsvrij bouwen en eventueel overleg met gemeente/ODMH v.w.b bebouwingsmogelijkheden

Om te kijken of de wensen haalbaar zijn wordt er in een haalbaarheidsonderzoek naar verschillende aspecten gekeken. Er kan een haalbaarheidsonderzoek gedaan worden voor gebouwen van verschillende groottes.

Om de verschillende aspecten te toetsen zal er eerst een ‘programma van eisen’ opgesteld worden in overleg met de opdrachtgever.

Hierna kan op een of meer van de onderstaande punten een toets plaats vinden soms door middel van de plaatselijke regelgeving te toetsen. 

fase 2 -schetsontwerp-voorontwerp

Investering : vanaf €2.500, incl. btw

Bestaande Situatie (BS) :

 • Inmeten bestaande situatie
 • Uittekenen bestaande situatie

Schetsontwerp architectuur/bouwkunde :

 • Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling woning
 • Onderzoek bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
 • Onderzoek voorschriften overige overheidsinstanties
 • Schatting vergunningsprocedure
 • Ontwerpschetsen voor de perceelindeling, woningplattegronden, gevels diverse ontwerpoverleg/verwerken laatste opmerkingen opdrachtgever

fase 3 - Definitief Ontwerp (voorlopig ontwerp tot definitief onwerp)

Investering van schetsonwerp tot aanvraag : afhankelijk van projectgrootte (bij kleine verbouwingen zoals vergunningsvrije aanbouwen/opbouwen indictie vanaf €5000, incl. btw- reguliere vergunning vanaf €8500, incl. btw). 

Bij grotere projecten indicatie vanaf 10%-12% van de bouwsom afhankelijk van de complexiteit.

Bij reguliere aanvraag:

 • Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing woning

 • Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling woning

 • Vastleggen architectonische verschijningsvorm woning

 • Ontwerpen materialisatie woningen

 • Presenteren Definitief Ontwerp architectuur/bouwkunde

 • Voeren van overleg met opdrachtgever, overleg met de constructeur en bevoegde instanties

Uitwerken tot een vergunningsaanvraag:

 • Situatietekening 1:500
 • Plattegronden, definitieve ruimte-indeling 1:100
 • Gevels en materiaalgebruik 1:100
 • Doorsnede(n) 1:100
 • Principe details/ beeldbepalende details 1:10

In naam van de opdrachtgever het aanvragen van de omgevingsvergunning, opstellen van de bijbehorende formuleren en aanvraag omgevingsvergunning, exclusief EPC berekeningen, constructie berekeningen, sonderings en hei adviezen, ventilatie- en daglichtberekeningen. Deze worden door externe partijen verzorgd en bij de aanvraag gevoegd.

Het aanpassen zo nodig van de plannen tot vaststelling en verkrijging van de omgevingsvergunning. 

 

Definitief ontwerp bespreken met aannemer(s) en controle op esthetische vraagstukken (optioneel)

voorwaarden

Op de uitgevoerde werken voor particuliere opdrachtgevers is de CR2013 (Consumentenregeling 2013) van toepassing, zoals opgesteld door de BNA (Bond van Nederlandse Architecten), waarvan u een exemplaar bij uw contract zult ontvangen en deze ondertekend terug dient te sturen: CR2013.pdf.

Voor professionele opdrachtgevers is de DNR (De Nieuwe Regeling) van toepassing, zoals opgesteld door de BNA : DNR2011.pdf.

OPMERKINGEN

 • Er dient steeds een opmeting gemaakt te worden, voor een correcte tekening.
 • Voor enkele berekeningen zoals o.a. de constructie en energieprestatie (E.P.N) wordt een constructeur en externe adviseur ingeschakeld. Dit wordt u uiteraard van tevoren gemeld.
 • Het auteursrecht is voorbehouden en er wordt steeds gewerkt volgens hierboven genoemde voorwaarden.